TY - JOUR T1 - Relative Cooling Power of La0.7Ca0.3Mn1–xCuxO3 (0.0 ? x ? 0.03) AU - Dwi Nanto,Seong Cho Yu JO - International Journal of Technology VL - 7 IS - 3 SP - 291 EP - 319 PY - 2016 DA - 2016/04/29 SN - 2087-2100 DO - https://doi.org/10.14716/ijtech.v7i3.2959 UR - https://ijtech.eng.ui.ac.id/article/view/1630